Termini za polaganje testova

Termini za polaganje testova u februaru su:
02.02.2016. u 12h 
18.02.2016. u 12h